Strona firmy doradczej na temat dotacji w programie INNOMOTO

Program sektorowy INNOMOTO realizowany będzie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Program INNOMOTO ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz przedsiębiorców w branży motoryzacyjnej. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOMOTO, dotyczącego sektora motoryzacyjnego, złożonego przez Polską Izbę Motoryzacji w imieniu Porozumienia na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO.

W ramach realizacji działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w 2018 r. 300 mln PLN.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków POIR  nabór w 2018 r. planowany jest w w następujących terminach:

  • ogłoszenie konkursu 12 marca 2018 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 11 maja 2018 r.
  • zakończenie naboru wniosków 10 lipca 2018 r.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon